Close

Wdrożenia

Naszym celem jest takie wdrożenie systemu zarządzania, aby przynosił on korzyść organizacji. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, co pozwala na dopasowanie systemu do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Pomagamy wdrażać systemy zarządzania zgodne z normami ISO:

  • ISO 9001 – system zarządzania jakością
  • ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego
  • ISO/IEC 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • ISO/IEC 20000-1 – system zarządzania usługą informatyczną

Kontakt: 

krzysztofbaczkiewicz

Krzysztof Bączkiewicz
tel.: 539 971 133
e-mail: krzysztof.baczkiewicz@transpectit.com

Kim jest?
Krzysztof Bączkiewicz to uznany na świecie ekspert w zakresie procesów zarządzania IT. Od 2008 roku przewodniczący polskiej delegacji do podkomitetu ISO odpowiedzialnego za opracowanie norm z zakresu zarządzania IT. Od 2014 roku również przewodniczący komitetu PKN w tej dziedzinie. Jest głównym redaktorem ISO dwóch norm opisujących znaczniki zasobów informatycznych ISO/IEC 19770-2 i ISO/IEC 19770-3. Uczestniczył w tworzeniu nowej wersji standardu Cobit. W 2011 został uhonorowany tytułem IAITAM Fellow prestiżowym wyróżnieniem ekspertów nadawanym przez międzynarodowe stowarzyszenie profesjonalistów zarządzających zasobami informatycznymi. Jest audytorem wiodącym norm ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 i ISO 9001. Od 2013 roku prowadzi własną firmę doradczo-szkoleniową Transpectit.