Close

Szkolenia ISO

ISO to nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Opracowuje i publikuje ona międzynarodowe normy. Normy dostarczają rozwiązań wielu dzisiejszym problemom oraz opisują standardy pracy. System Zarządzania Jakością zgodny z normą, np. ISO 9001:2008, to zbiór przepisów, który pomoże uregulować funkcjonowanie Twojej firmy. Konkretnie usprawni sposób jej zarządzania i funkcjonowania. Wdrożony od praktycznej strony przyniesie korzyści organizacji i Twoim pracownikom.

Oferowane Szkolenia:

  • ISO 9001: 2015 – Nowa Edycja Normy
  • Pełnomocnik ds. Jakości

ISO 9001: 2015 – Nowa Edycja Normy

Pełnomocnik ds. jakości