Close

Consulting

TranspectIt istnieje po to, aby wspierać organizacje w ich rozwoju i zabezpieczać je przed niepożądanymi skutkami zmian.

Zmiany na lepsze mogą spowodować katastrofę w organizacji, jeśli są przeprowadzane nieostrożnie lub niewłaściwie. Dotyczy to zwłaszcza takich zmian jak wprowadzenie systemu informatycznego czy uporządkowanie procesów. Pomagamy organizacjom uniknąć takich katastrof przez analizę stanu faktycznego sytuacji, przygotowanie personelu i wsparcie podczas wdrożenia zmiany.

Oferujemy duży zakres usług consultingowych dostosowanych do aktualnych potrzeb klienta. Przeprowadzamy audyty, realizujemy wdrożenia i optymalizacje, przygotowując firmę do nowych wyzwań biznesowych i organizacyjnych.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: 

krzysztofbaczkiewicz

Krzysztof Bączkiewicz
tel.: 539 971 133
e-mail: krzysztof.baczkiewicz@transpectit.com

Kim jest?
Krzysztof Bączkiewicz to uznany na świecie ekspert w zakresie procesów zarządzania IT. Od 2008 roku przewodniczący polskiej delegacji do podkomitetu ISO odpowiedzialnego za opracowanie norm z zakresu zarządzania IT. Od 2014 roku również przewodniczący komitetu PKN w tej dziedzinie. Jest głównym redaktorem ISO dwóch norm opisujących znaczniki zasobów informatycznych ISO/IEC 19770-2 i ISO/IEC 19770-3. Uczestniczył w tworzeniu nowej wersji standardu Cobit. W 2011 został uhonorowany tytułem IAITAM Fellow prestiżowym wyróżnieniem ekspertów nadawanym przez międzynarodowe stowarzyszenie profesjonalistów zarządzających zasobami informatycznymi. Jest audytorem wiodącym norm ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 i ISO 9001. Od 2013 roku prowadzi własną firmę doradczo-szkoleniową TranspectIt.