Close

Z życia firmy

Akredytacja do prowadzenia szkoleń IAITAM™ w Polsce

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że w styczniu 2017 roku firma TranspectIt Sp. z o. o. uzyskała odnowienie licencji na prowadzenie szkoleń IAITAM™. Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce, która ma wyłączne prawo do dystrybucji szkoleń z ramienia organizacji IAITAM™ – zapraszamy do współpracy! Szczegóły wkrótce na naszej stronie internetowej.